Deelnemende verenigingen

Er zijn diverse verenigingen actief in De Groote Veenpolder, die zeer uiteenlopende activiteiten organiseren of gebruik maken van de accommodatie. Hieronder vind je de deelnemende verenigingen met eventueel een doorverwijzing naar de website of de contactgegevens. Staat jouw vereniging er niet bij, of wil je de informatie aangepast? Lever dan een stukje bij ons aan via het contactformulier


AED Groote Veenpolder

De werkgroep AED Groote Veenpolder heeft binnen de Groote Veenpolder 12 AED-locaties gerealiseerd. De AED's kunnen worden gebruikt door iedereen die een alarmoproep krijgt via de app Hartslag nu. De AED-bedieners worden door ons opgeleid en daarnaast organiseert de werkgroep jaarlijks herhalingsavonden. Ook worden de AED's twee keer per jaar door de werkgroep gecontroleerd. De locaties van de AED's en de wijze openen van de AED-kasten zijn terug te vinden op onze website. 

Roely Terpstra: 06 - 57 09 24 53

 

Website: www.aedgrooteveenpolder.nl


Badmintonvereniging 't Pluumke

Badmintonvereniging 't Pluumke traint iedere donderdagavond in Sporthal de Schakel. Een aantal maal per seizoen worden er diverse toernooien gespeeld door zowel de jeugd als de volwassenen. Daarnaast zijn er uitwisselingen naar andere badmintonverenigingen, zoals Oldemarkt en Wolvega. Lijkt het je leuk om eens mee te trainen? Kom dan op donderdagavond eens een kijkje nemen tussen 19.00 - 20.00 uur bij de jeugd of 20.00 - 22.00 uur bij de volwassenen.

 

Website: www.badmintonverenigingpluumke.nl


BEGRAFENISVERENIGING ‘DE LAATSTE EER’

Scherpenzeel-Munnekeburen-Spanga

Vroeger werden begrafenissen voornamelijk door buren onder elkaar geregeld. Maar de verschillende dorpen en buurtschappen hebben 120 jaar geleden, na rijp beraad, besloten om verder te gaan als vereniging om zodoende minder een beroep te hoeven doen op de buurt. De eerste opzet was om praktische en financiële ondersteuning te bieden na een overlijden. Ze begonnen daarom contributie te innen en met dat geld konden diensten verleend worden. Zo was er 60 cent beschikbaar voor een advertentie, de klok werd geluid en in de buurt van de overledene werd huis aan huis “leed aangezegd”. Van de leden werd wel min of meer verwacht dat ze de jaarvergadering bijwoonden want als je niet kwam opdagen kwam er 1 gulden boete bij de contributie op. Dán kon je maar beter naar de vergadering gaan want die vond altijd plaats in een café en voor een gulden kon ook een paar borrels kopen!

Door de jaren heen is er veel veranderd, maar de basisprincipes zijn nog hetzelfde. De financiële bijdrage en praktische ondersteuning staan nog steeds hoog in het vaandel. Het lidmaatschap van de begrafenisvereniging wordt wel eens onderschat, maar het is van belang dat men beseft dat het ook veel voordelen biedt. De afspraken die het bestuur maakt met de vaste bode zijn gemaakt in het belang van de leden. Er gelden voor hen dan ook aangepaste ledentarieven. De aangestelde bodes zijn 24 uur per dag bereikbaar voor al onze leden, waar ze ook wonen. Samen met de nabestaanden dragen ze zorg voor alles wat te maken heeft met de uitvaart. Dat geeft in een moeilijke periode enorm veel steun. De financiële uitkering na een overlijden is slechts een tegemoetkoming in de vaak hoge kosten van een begrafenis of crematie. Onze contributie en de overlijdensuitkering worden besproken op de  ledenvergadering die jaarlijks plaats vindt in het Polderhuus. Ook al hebben we bijna 400 leden toch zien we op de vergadering slechts enkele trouwe leden verschijnen. Maar om nu weer een boete in te gaan voeren... nee hoor, dat liever niet. Wél zou het fijn zijn als we meer bezoekers konden verwelkomen want op zo’n avond kunnen wij het nut van onze vereniging uitdragen en is er altijd gelegenheid voor het stellen van vragen. Alles is bespreekbaar!

Dus hopelijk tot ziens, want...

IN HET POLDERHUUS IS RUIMTE ZAT!

 

Voor info: begrafenisverenigingsms@gmail.com


Bilartvereniging De Groote Veenpolder

 

Biljartvereniging De Groote Veenpolder is een biljartclub waarbij de nadruk ligt op een leuke avond biljarten, een gezellig samenzijn met een drankje en een bitterbal. De vereniging speelt elke donderdagavond een onderlinge competitie in 't Polderhuus. Nieuwe leden zijn welkom, zowel jong als oud!


Brandweer Scherpenzeel Frl

De Grootte Veenpolder heeft een eigen brandweerkazerne, gestationeerd in Scherpenzeel. 

 

Website: www.brandweer.nl


De Aventurijn

De Aventurijn is een openbare basisschool van Stichting Comprix. We bieden rijk en uitdagend onderwijs in een groene omgeving. Hierin kun je je ontwikkelen tot een eigen unieke persoonlijkheid die met kennis, vaardigheden en een eigen mening een bijdrage kan leveren aan de huidige en toekomstige maatschappij. Op de Aventurijn werken we ontwikkelingsgericht met oog voor de talenten van ieder kind. Wij stimuleren de kinderen om eigenaar te zijn van hun persoonlijk leerproces, ze leren van elkaar. Obs De Aventurijn is gevestigd in het multifunctionele gebouw De Drie Turven, dat gebouwd is in 2005. Naast obs De Aventurijn is ook de kinderopvang ‘De Speelhoek’ in het gebouw gevestigd. De Speelhoek verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang van schoolgaande leerlingen en de dagopvang van leerlingen vanaf 0 jaar. Op obs De Aventurijn zitten op 1 februari 2024 rond de 126 leerlingen. Onze leerlingen komen uit verschillende dorpen rondom de school.

 

De gegevens van De Aventurijn zijn:

Kerkeweg 10

8485 JJ Munnekeburen

Tel.nr. 0561481900

mailadres directie.deaventurijn@comprix.nl

website www.obsdeaventurijn.nl


EHBO Scherpenzeel e.o.

EHBO Scherpenzeel en omstreken leidt mensen op tot een EHBO-er en levert op aanvraag EHBO-ers aan bij evenementen. De EHBO-vereniging is een afdeling van de landelijke KNV-EHBO. Het is een mooie en gezellig hobby met groot nut voor de maatschappij.

 

Email: info@ehboscherpenzeeleo.nl

Website: www.ehboscherpenzeeleo.nl


Filmhuis de Veenpolder

Filmhuis de Veenpolder vertoond iedere maand twee films. Eén film op een dinsdagavond en één film op een zondagmiddag. De film die er draait is de vinden op de website, u heeft alleen de inlogcode nodig. 

 

Email: info@filmhuisdeveenpolder.nl

Website: www.filmhuisdeveenpolder.nl


Het Veenpolderkoor

Het Veenpolderkoor repeteert al vele jaren (december a.s. vieren wij ons 70 jaar bestaan) elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in Kamer 10 van 't Polderhuus. Het koor staat onder leiding van Madelon Kok-Michel. Ons repertoire is afwisselend populair en klassiek, waarbij driestemmig wordt gezongen. U bent van harte

welkom voor een kennismaking en voor nadere

informatie kunt u bellen naar Gretha Ernst, 0561 - 48 15 15.

 


Line-dance groep Munnekeburen.

 Mijn naam is Henriette Stienstra en dans al jaren, ik geef nu ook al een hele tijd les in Munnekeburen. Heb de groep overgenomen van de vorige line dans juf. Vind het line dansen erg leuk om te doen en blijf er fit bij en je kunt het zonder partner doen. We dansen elke maandagavond in het Polderhuus in Munnekeburen met een groep verschillende leeftijden zowel vrouwen als mannen die van bewegen op de muziek houden, we draaien country en moderne muziek (top 40) beetje afwisselend. We zijn er om plezier te hebben met elkaar, dat staat voorop en zijn lekker in beweging. Op deze avond beginnen we om 19.30 uur met dansen tot 21.30 uur, waarvan er na 1 uur dansen 15 à 20 min pauze is voor een kopje koffie of thee. Op dit moment hebben we een groep van 16 line dansers. Mocht je een keer willen kijken of meedoen kom gerust langs.

 

Voor evt. info: Tamara Petter 06 - 12 65 99 30 of Grietje Hulzinga 06 - 10 94 07 61.


IJsclub De Eendracht

Indien het ijs dik genoeg is kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub de Eendracht. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als volwassenen, ook als er geen ijs ligt!

 

Email: info@ijsclubmunnekeburen.nl

Website: www.ijsclubmunnekeburen.nl


JC (Jeugdcommissie)

 

JC-Jeugdcommissie organiseert voor zowel de jeugd als volwassenen diverse activiteiten het gehele jaar rond, te denken valt aan Pasen, playbackshow, sinterklaas en een spooktocht. Recente informatie over de activiteiten zijn terug te vinden op onze website www.jcveenpolder.nl. Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd mailen, ons mailadres is info@jcveenpolder.nl 


Plaatselijk belang Scherpenzeel, Munnekeburen en Spanga

‘Vereniging Plaatselijk Belang is uw belang’

Plaatselijk Belang Scherpenzeel Munnekeburen Spanga behartigd de belangen van deze dorpen richting de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zijn wij gesprekspartner van het college van B&W en de gemeentelijk dorpencoördinator. Wij maken ons sterk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van onze dorpen.

Wij houden ons o.a. bezig met:

·        Staat van onderhoud van de wegen

·        Groenvoorzieningen in onze dorpen

·        Verkeersveiligheid

·        Buurtbus

·        Schoonmaakavond

·        Duofiets verhuur

·        Organisatie dodenherdenking 4 mei

Contactgegevens:

Mailadres: pl.bel.sms@gmail.com (Reinier de Jong, voorzitter)

Bestuur:

·        Reinier de Jong – voorzitter

·        Teus Ippel – penningmeester

·        Trijntje Hofstee-de Lang – Secretaris

·        Ralph Kruithof – algemeen bestuurslid

·        Rick Bokhorst – algemeen bestuurslid

 


Sparta Volleybal

Sparta Volleybal is een gezellige volleybalvereniging bestaande uit drie damesteams, een recreantenteam, een jeugdteam en diverse mini teams. Sparta Volleybal organisteert leuke activiteiten voor de leden. Lijkt het je leuk om bij ons te komen volleyballen? Kom erbij en meld je aan voor een aantal proeftrainingen!

 

Email: spartabestuur@hotmail.com

Website: www.spartavolleybal.nl


Voetbalvereniging VWC

Heb je zin om te voetballen en woon je in de Groote Veenpolder of in nabije omgeving? Wordt dan lid van VWC. Vanaf de pupillen tot aan de veteraren voetbal je met veel plezier bij VWC. Of het nu op recreatief of competitief niveau is, er is altijd wel een team dat bij jou past!

 

Email: bestuur@vogwesthoekcombinatie.nl

Website: www.vogwesthoekcombinatie.nl